Team Building

teambuilding

Колективната дейност и тиймбилдинг

Най-трудното изпитание за ръководството на някоя фирма, институция или предприятие винаги е бил контролът върху колективната дейност на екипа. За тази цел психолози са разработили проекта тиймбилдинг именно с цел подобряване и улесняване на работата при наличие на голяма група от хора. Сплотяването на екип от различни характери и личности е трудна задача и без условия, които да спомогнат сработването между колегите няма как да се постигнат добри резултати. Тиймбилдингът предоставя тези условия и дава възможност за лесно и приятно преодоляване на проблемите с колективната дейност. Ето защо, в цяла Европа (включително и в България) се използва все по-често тиймбилдингът за отдих на персонала на компанията с цел насърчаване, обединяване и мотивиране на служителите, като по този начин се стабилизира климата на работа и се допринася за постигането на по добри резултати. Позволете ми един въпрос: Какво правите Вие, с което да мотивирате своите служители? Ако отговорът е: „нищо”, ние предлагаме една дейност, която ще развие колективния дух и ще бъде полезен на вашата компания.  

Какво е тиймбилдинг

Тиймбилдинг е идея за подобряване на екипната дейност на фирми, организации или институции. Позволявайки на екип от професионалисти в дадена област да обединят усилията в различни емоционални ситуации и да покажат свои неподозирани способности, допринася колективната дейност да се превърне в по-приятно, леко и интересно занимание. Участието в различни тиймбилдинг игри е възможност за възникване на уникални и весели ситуации в колектива, които допринасят за сближаване и опознаване. Изпитанията и конкурентният характер на тиймбилдинга позволяват на всеки участник да прояви личността си в невиждана до сега за колегите му светлина. Всичко това допринася изключително много за по-креативната дейност, както и за по-лесната комуникация в колектива, което е основнен фактор за успешните резултати на фирмата. Но преди всичко тиймбилдинг се свързва с много усмивки, положителни емоции и победи.