Новини

Катинг Писта Хасково

 

До:
Росен Даскалов
Българска Федерация по Картинг
Национални Картинг Серии

   Уважаеми г-н Даскалов,

Във връзка с публикацията на уебстраницата на Българска Федерация по Картинг, засягаща картинг писта гр. Хасково, искам да изразя следното становище.

Публикацията грубо нарушава принципите на пазарната икономика, а също и цели да се проведе антиреклама на картинг писта Хасково. Използвайки аудитория си, се опитвате едностранно, да наложите Ваши искания, опитвате се да манипулирате и чрез ултиматум да наложите условията си, без да сте запознати с издръжката и разходите на пистата. Това е ултиматум, който противоречи на всякакви морални норми и пазарни принципи. Още повече, че отсъствието в сайта Ви на информация, засягаща финансови преговори с други организации показва, че изнасянето на преговорите с картинг писта Хасково в това пространство е със спекулативна цел.

Картинг писта Хасково е също толкова засегната от световната криза и глобална пандемия, колкото и БФК, но ще приеме ценовото ниво, договорено през 2020-та година и за 2021-ва година. Разликата между предложеното от вас заплащане и предложената от старана на картинг писта Хасково сума ще бъде доплатена от Георги Ловчанлиев, отбор Пластхим.

Дата: 22/04/2021                                                   Даниел Илиев

0-02-0a-e9cf85ee77a930dab92956887989ac15ece0319e4e9bfeabb93f3c3f5157eaf9_1c6da34c5d469d_1c6da2e4aba855