Правила

Катинг Писта Хасково

 

Правила за безопасност при управление на картинг

Моторните спортове са опасни! Задължително се запознайте с правилата за безопасност!

Излизането и влизането в бокса се извършва с повишено Внимание ;
След като излезете на пистата – започнете първата обиколка БАВНО – с цел опознаване на пистата и загряване на гумите;
При движение по пистата не се разрешава рязката промяна на посоката на движение с цел удар или пресичане на пътя на друг картинг;
Спазвайте сигнализацията и флаговете по време на управление на картинга;
Движете се само в предвидената посока по пистата;
Абсолютно се забранява слизането от карта преди да е завършила сесията;
Абсолютно се забранява по време на пилотирането на картинг спирането на пистата с цел изчакване;
Ако излезете извън очертанията на пистата, се завъртите или по каквато и да е друга причина не можете да продължите, останете в картинга и вдигнете ръка, изчакайте служител от пистата, който ще ви се притече на помощ ;
При неспазване правилата за безопасност ще бъде отправено предупреждение на пилота с автоматично намаляване скоростта на управлявания от него карт . При повторно нарушение – ще бъде прекратена сесията на пилота ;
След показване на червен флаг, спрете плавно и подредете картинга на показаното от инструктора място;
Ръководството на „Картинг писта Хасково, не носи отговорност за щети нанесени на трети лица от неспазване на правилата за безопасност  в следствие на лошо управление на карта.

 

Флагове и сигнализация

 

старт състезание
пистата е в добро състояние или даване на начало на обиколка за загряване при тренировка
опасност, изпреварването е забранено, „Намали скоростта”
на пистата има бавнодвижещо се превозно средство
показва се заедно с табела и номер на състезател за неспортменско поведение на пилота
статичен – информация за пилот, който е застигнат с 1 обиколка от останалите – развят – ще бъдете изпреварен всеки момент с 1 обиколка
всички пилоти трябва да прекратят незабавно състезанието и да се върнат на старт линията
край на сесията, тренировката или състезанието

              ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният…………………………………………………………………………………………………………………

д/м/г на раждане …………………град …………………………e mail: ………………………………………………..

Данни за родител/настойник ако клиента на Картинг пистата е на възраст под 16 г.

Имена по документ за самоличност………………………………………………………………………………….

д/м/г на раждане………………..град………………………… e mail: …………………………………………………

 1. Запознат съм с правилата за безопасност, опасност и риска, свързан с управлението на карт на настоящата писта и съзнавам, че има възможност от получаване на наранявания.
 2. Декларирам, че съм в добро здраве – психическо и физическо и не страдам от заболявания на сърдечно-съдовата системата, гръбначен стълб, както и че не съм под влиянието на медикаменти, алкохол и наркотични вещества, които биха здравето ми и безопасното пилотиране на карта.
 3. Нося лична отговорност за всички имуществени и неимуществени последици в следствие от настъпване на събитие преди, по време и след провеждане на пилотирането.
 4. Задължавам се да възстановя всички имуществени щети, които съм нанесъл, както и да обезщетя всички неимуществени такива.
 5. Приемам да платя всички разходи  за медицинско обслужване в случаи на нараняване, заболяване и временна нетрудоспособност на наранените от мен лица.
 6. Подписвайки тази Декларация, освобождавам от отговорност и от всякакъв вид претенции – съдебни или извънсъдебни, юридическото лице собственик на картинг пистата, наемателя и неговите служители.
 7. При карането на двоен картинг, се задължавам да наблюдавам детето/ човека на другата седалка през цялото време на движението и да следя за неговите реакции. Приемам изцяло отговорността за здравето му и се задължавам да преустановя движението на карта ако детето/ човека е неразположен и има опасност за неговото здраве.

ЗАПОЗНАТ СЪМ И ПРИЕМАМ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА КАРТИНГ

 1. Минимална възраст за пилотиране на карт от деца е 8 години и минимална височина 135 см. Минималната възраст на дете при двоен карт е 3 години.
 2. Деклараторът се съгласява ,да спазва всички обозначения, изисквани и наставления дадени  му от инструктиращия го служител.
 3. За да пилотира карта, деклараторът трябва да има необходимата екипировка – боне и каска, както и да бъде с удобни дрехи и затворени обувки. Забранява се използването на шалове и други аксесоари, които биха застрашили живота на Декларатора и на другите участници по пистата.
 4. Забранява се навлизането  по трасето на пистата от външни лица.
 5. Инструкторът може да изиска от Декларатора да прекрати обиколките и да напусне пистата, без да му бъде възстановена заплатената сума ако пилотира неразумно, извършва действия, които застрашават както неговия живот така и на другите участници по пистата или установи, че Деклараторът е употребил алкохол или други наркотични вещества.

 

 

 

Дата:…………………………….                                              Подпис на Декларатора………………….